specjalny numer Znaku

specjalny numer Znaku

List od Hanny Malewskiej z b.d.

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969