spis prac

spis prac

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945