spostrzeżenie wewnętrzne

spostrzeżenie wewnętrzne

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939