sprawy paszportowe

sprawy paszportowe

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969