Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964