statek

statek

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Polskiej Akademii Nauk z 05.03.1969