Stefan Harassek

Stefan Harassek

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.04.1948

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931