Stefan Kołaczkowski

Stefan Kołaczkowski

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 10.08.1922

List od Wacława Borowego z 15.02.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.09.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 16.02.1922

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Wacława Borowego z 12.12.1926

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

List od Wacława Borowego z 09.09.1938