stowarzyszenie pokrzywdzonych

stowarzyszenie pokrzywdzonych

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935