studia doktoranckie

studia doktoranckie

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

List od Edmunda Husserla z 08.07.1917

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967