Stumpf

Stumpf

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936