styl pisarski

styl pisarski

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

List od Ireny Krońskiej z b.d.07.1961

List od Władysława Witwickiego z 05.12.1927