szkoły średnie

szkoły średnie

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

List motywacyjny z 12.04.1921