Tatry

Tatry

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.09.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.10.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.09.1937