tautologiczność

tautologiczność

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934