telefon

telefon

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List od Konstantego Michalskiego z 25.02.1938

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965