Teofrast

Teofrast

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List do Polskiej Akademii Nauk z 07.03.1966