Theoria

Theoria

Oświadczenie z 29.06.1964

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954