/

Oświadczenie z 29.06.1964

Data powstania 29.06.1964
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina literatura

Prof. Dr Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                   n                 n                        W Krakowie- dn. 29.VI.1964 r.

 

 

Nastepujace czasopisma filozoficzne przekazuje do Biblioteki Polskiej Akademii Umiejetności, obecnie pod zarzadem Poalkiej Akademii Nauk, Oddział Krakowski :

1. Dielectica zeszyty od 27 do 44 i od 45 do 55,
2. Philosophy, zeszyty od 104 do 136 i od 137 do 145,
3. Theoria ; vol. XIX cz. 3,
              n     vol XXII do XXV cz. 1-3
              n     vol. XXVI cz. 1-2
              n     vol. XXVII cz. 1-3
              n     vol. XXVIII cz. 1
              n     vol. XXIX cz. 1.
              n     vol. XXX cz. 1.

              n     Zeszyt brakujace z powyzszych czasopismach zagineły napoczcie i nie dadza sie juz zapewne uzupełnić.

              n     Razem wszystkich czasopism zeszytów 68 (sześćdziesiat osiem).

              n     Prosze uprzejmie po poświadczenie odbioru

 

Prof. Dr Roman Ingarden