/
EN

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

Prof. Dr Roman Ingarden                                       n                          Kraków, 17.III.1954 r.
b. redaktor Kwartalnika
   n    Filozoficznego PAU

 

Do

Polskiej Akademii Umiejętności

w KRAKOWIE

Przesyłam w załączeniu następujące czasopisma, które nadeszły w ciągu r. 1953 jako egzemplarze wymienne za Kwartalnik Filozoficzny bądź to pod moim prywatnym adresem, bądź pod adresem P.A.U.:

1. Dialectica vol VII, zesz. 3 i 4
  n                      VII, zesz 1 i 2     razem    n   .     n    .        .    4

2. Les Etudes Philosophiques, vol.VII. 3 i 4
  n                          n                vol.VIII 1 i 2   n    .        .    n     4

3. The Journal of Aesthetics vol. XI 2,3,4   n    .        .    n         3

4. Revue Internationale de Philosophie
           n                 fasc. 21, 22, 23/24 i 25    …………………..       4

The Revue of Metaphysies vol. VI 2, 3 i 4 3

Rivista critica di Storia della Filosofia
  n                   vol. VII,1 – 6
  n                         vol VIII, 1 – 6    n   .     n    .        .               12

Theoria vol. XVIII, 3
  n     vol. XIX, 1 – 2   n   .     n    .        .           .        .          2

                                                                                                                 

        n                           n                        Razem zeszytów                      32.

Proszę o potwierdzenie odbioru na załączonej kopii.

 

Polska Akademia Umiejętności                        n              /prof. Dr Roman Ingarden/
Kraków, ul. Sławkowska 17