Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924