treść

treść

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946