trudne warunki pracy

trudne warunki pracy

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932