trudności

trudności

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.02.1927

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.11.1946

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.08.1923

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964