Tübingen

Tübingen

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.04.1965