twierdzenia

twierdzenia

List od Władysława Witwickiego z 25.12.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918