uczeń i mistrz

uczeń i mistrz

List od Władysława Witwickiego z 21.04.1938

List od Władysława Witwickiego z 01.05.1938