udręka

udręka

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936