udział w kongresie

udział w kongresie

List od Stefana Żółkiewskiego z 05.04.1968

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948