/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 05.04.1968

Prof. dr STEFAN ŻÓŁKIEWSKI      c                                 Warszawa, dnia 5.IV. 1968 r.

 

 

 c          Wielce Szanowny Panie Profesorze,

 c Wracam do sprawy Kongresu Semiotycznego, którego program musimy ułożyć i wysłać jego uczestnikom nie później, niż w końcu tego miesiąca. Ponieważ chcieliśmy Kongres organizować w ten sposób, by przedpołudnia były plenarne, myśleliśmy o tym, żeby pierwsze plenarne posiedzenie było wypełnione referatami profesora Benveniste i Pana Profesora. Bez ostatecznej decyzji Pana Profesora co do Jego udziału w Kongresie nie możemy programu ułożyć. Dlatego bardzo proszę o możliwie szybką decyzję i odpowiedź.

 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
i piękne słowa z okazji zbliżających się świąt
 c                  St Żółkiewski
 c        Prof.dr Stefan Żółkiewski