Uniwersytet Poznański

Uniwersytet Poznański

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946

List od Zofii Lissy z 27.11.1947

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925