/
EN

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946

Wwa – Saska Kępa, 26.1.46

 

z      c  Wielce Szanowny Panie Profesorze!

z      c  W związku z moją ostatnią bytnością w Krakowie pragnąłbym poinformować Pana Profesora o dalszym biegu poruszonych wtedy, osobistych spraw. Po powrocie do Warszawy skomunikowałem się listownie z prof. Ajdukiewiczem w sprawie ew. wszczęcia kroków o habilitację na uniwersytecie poznańskim, poczem wybrałem się tam celem omówienia na miejscu bliższych szczegółów i złożenia podania. Wp[ł]ynęło ono i figurowało po raz pierwszy na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w dniu 19 b.m. Liczę bardzo na udział Pana Profesora w Komisji.
z      c  Z Wrocławia no otrzymałem dotychczas żadnej wiadomości i zdecydowałem się wobec tego na wysuniętą w międzyczasie przez prof. Kotarbińskiego propozycję objęcia stanowiska zastępcy profesora teorii nauk indukcyjnych na Wydziale Mat.-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. Przypuszczam, że będę tam mógł rozpocząć zajęcia ok. połowy marca, po zlikwidowaniu moich tutejszych zobowiązań służbowych. Wrocławia żałuję, bo zależało mi na możliwości pracy w środowisku „lwowskim”.
z      c  Łączę wyrazy należnego poważania i serdecznie Państwu Obojgu dziękuję za okazaną mi życzliwość

H Mehlberg

 c  P.S.
Sprawę p. Heringa załatwiłem jeszcze w grudniu.

 c  Adr.
P. Suchodolski, Wwa-Saska Kępa
ul. Styki 10 m 1.