uniwersytet we Fryburgu

uniwersytet we Fryburgu

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

Curriculum vitae z bd.04.1921

Oświadczenie z 01.05.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921