Uniwersytet we Lwowie

Uniwersytet we Lwowie

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd