Uniwersytet Wiedeński

Uniwersytet Wiedeński

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967