? Utitz

? Utitz

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936