uwagi

uwagi

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.04.1937

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.05.1931