Walne Zebranie Sekcji Estetyki PTF

Walne Zebranie Sekcji Estetyki PTF

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969