William Szekspir

William Szekspir

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936