wolność

wolność

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947