wyjazd zagraniczny

wyjazd zagraniczny

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965