Z dziejów teorii dzieła literackiego

Z dziejów teorii dzieła literackiego

Spis prac z 04.11.1952

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947