zaszczyt

zaszczyt

List od Stefana Morawskiego z bd

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1923