zdania orzekające

zdania orzekające

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964