zebranie plenarne

zebranie plenarne

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.11.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.11.1965