/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.11.1965

POLSKA AKADEMIA NAUK
Wydział I Nauk Społecznych
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki
           c                                    c                     c                         c                                  26.XI.      1965

WI/030/2/65

Obywatel
Prof. dr Roman Ingarden

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

   c  Zgodnie z tradycją zebrań plenarnych wydziału I PAN, w części wstępnej każdego z tych zebrań przewidujemy referat jednego z członków Wydziału.
   c  Uprzejmie proszę Pana Profesora o łaskawe zgłoszenie tematu referatu, który Pan Profesor chciałby wygłosić.
   c  Proszę o podanie również przybliżonego terminu, który byłby wygodny dla Pana Profesora.

 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

 

Sekretarz Wydziału I PAN
St Żółkiewski
/Prof. dr Stefan Żółkiewski/