zgromadzenie

zgromadzenie

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927