znak

znak

List od Mieczysława Wallisa z 05.01.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939