znak życia

znak życia

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Konstantego Michalskiego z 25.02.1938