Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936